Praktyczne wskazówki

SOKA-BAU: Świadczenia z Kasy Urlopowej

26-04-2021

Zgodnie z obowiązującym prawem, przedsiębiorstwa budowlane, które prowadzą działalności na terenie Niemiec, mają obowiązek co miesiąc odprowadzać odpowiednią kwotę z tytułu wynagrodzenia za niewykorzystany urlop do Kasy Urlopowej tj. SOKA-BAU. W artykule omawiamy jakie świadczenia wynikają z przynaleźności do wspomniajej Kasy Urlopowej.

SOKA-BAU: Postępowanie urlopowe w branży budowlanej przed niemiecką Kasą Urlopową

26-04-2021

Wiele przedsiębiorstw budowlanych z siedzibą za granicą deleguje pracowników przemysłowych na place budów w Niemczech. Na okres oddelegowania muszą one zachować minimalne warunki pracy w Niemczech. Co to dokładnie znaczy i jakie rzemiosła / rodzaje działalności budowlanej włączone są do tego uregulowania, ustanowione zostało w układach zbiorowych pracy niemieckiej gospodarki budowlanej. Przy tym bez znaczenia jest z jakiego kraju następuje oddelegowanie do Niemiec.

Zmiany dla sprzedawców internetowych w Niemczech i zaświadczenie z § 22f UStG

01-10-2019

W ostatnich miesiącach sprzedawcy internetowi są wzywani przez platformy sprzedażowe, takie jak Amazon czy eBay, o przedłożenie zaświadczenia zgodnie z § 22f UStG (niemiecka ustawa VAT). Bez takiego zaświadczenia sprzedaż na tych platformach nie będzie dalej możliwa.

NIEMCY - Rozgraniczenie zysków pomiędzy zakładem podatkowym w Niemczech a pozostałą częścią przedsiębiorstwa w branży budowlanej

05-06-2018

Podstawowe informacje według niemieckiego rozporządzenia dotyczącego stosowania cen transferowych w przypadku zakładów podatkowych (Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung - BsGaV).

NIEMCY – Dokumentacja cen transferowych – regulacje prawne

04-11-2017

Dnia 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone w niemieckim Federalnym Dzienniku Ustaw znowelizowane „Rozporządzenie o Dokumentacji Rozgraniczenia Zysków” (Gewinnabgrenzungsauf-zeichnungsverordnung - GAaufzV), które konkretyzuje nową strukturę i treść dokumentacji cen transferowych.

NIEMCY – Zakład podatkowy w rozumieniu niemieckiej Ordynacji Podatkowej

26-10-2017

Zakład podatkowy w rozumieniu niemieckiej Ordynacji Podatkowej

NIEMCY – VAT / Odwrócone obciążenie w branży budowlanej - podstawowe informacje

11-10-2017

Stosowanie mechanizmu "Odwrócego obciążenia" w transakcjach dotyczących świadczenia usług budowlanych

NIEMCY - Podatek od usług budowlanych (Steuerabzug bei Bauleistungen) - podstawowe informacje

28-09-2017

Podatek od usług budowlanych (Steuerabzug bei Bauleistungen)

Między przedsiębiorcą a konsumentem w sporach wynikających z zakupów w Internecie

13-07-2016

Zakupy w Internecie i związane z tym trudności

POLSKA - Ulga na dzieci – zwrot niewykorzystanej kwoty

21-03-2016

Jeżeli kwota przysługującego odliczenia podatkowego jest wyższa od kwoty odliczonej, podatnikowi przysługuje prawo do otrzymania różnicy.

NIEMCY - Wystawianie faktury w Niemczech – na co zwrócić uwagę?

10-03-2016

Zanim zapłacą Państwo fakturę, powinni Państwo sprawdzić, czy jest kompletna oraz czy została prawidłowo wystawiona, ponieważ tylko z prawidłowo sporządzonych faktur można dochodzić ewentualnych roszczeń. Jako otrzymującemu nie wolno Państwu samodzielnie uzupełniać lub korygować brakujących danych na fakturze dostawy. Warto jednocześnie podkreślić, że nieprawidłowo wystawionej faktury nie mają Państwo obowiązku zapłacić.

POLSKA – Ulga na dzieci 2016 – kto skorzysta?

10-03-2016

Coraz mniej czasu zostało, aby złożyć deklarację podatkową w Polsce, czyli tzw. PIT. Zanim rozliczymy się z fiskusem warto wiedzieć, co możemy odliczyć oraz jakie ulgi nam przysługują. System podatkowy przewiduje różnego rodzaju zwolnienia podatkowe oraz ulgi, które zmniejszają podatek do zapłacenia. Jedną z takich ulg jest tzw. ulga na dzieci.

NIEMCY - Wspólne lub osobne rozliczenie podatku dochodowego w Niemczech przez małżonków (Zusammenveranlagung) – dla kogo?

03-03-2016

Dokonując rozliczenia podatku dochodowego z urzędem podatkowym możliwe jest wybranie jednej z kilku form. Jedną z nich jest Zusammenveranlagung, czyli wspólne rozliczenie podatku lub Einzelveranlagung, czyli osobne rozliczenie podatku.

NIEMCY - Deklaracja podatkowa w Niemczech – Einkommensteuererklärung

29-02-2016

Zarówno w Polsce, jak i w Niemczech po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć deklarację podatkową. Jednak przepisy prawa podatkowego dotyczące tej materii znacznie się różnią w obu państwach. W tym artykule znajdą Państwo najważniejsze informacje dotyczące składania deklaracji podatkowej w Niemczech.

POLSKA - Wynagrodzenie za roboty budowlane a brak pisemnej umowy

15-02-2016

Nierzadko zgłaszają się do naszej Kancelarii polscy Klienci, którzy – działając jako podwykonawcy – nie zawarli kontraktu z generalnym wykonawcą w formie pisemnej. Zazwyczaj, choć nie zawsze, po dokładnej analizie stanu faktycznego, okazuje się jednak, iż nie jest to sytuacja bez wyjścia, a podwykonawca może otrzymać zaległe wynagrodzenie, ponieważ ma on prawo dochodzić roszczeń od inwestora na podstawie znajdujących się w Kodeksie cywilnym przepisów o bezpodstawnym wzbogaceniu.

NIEMCY - Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy- dochodzenie roszczeń (cz. 3)

26-01-2016

W poprzednich artykułach została szczegółowo omówiona problematyka terminów zawitych w prawie pracy. Mając wiedzę teoretyczną, możemy spróbować zastosować ją w praktyce, czyli dochodzić swoich roszczeń. Jak to zrobić i na co uważać, podpowiadamy poniżej.

NIEMCY - Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy – klauzule wyłączające (cz. 2)

25-01-2016

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, czym są tzw. klauzule wyłączające. Kiedy już wiemy, co to jest Ausschlussfrist, warto odpowiedzieć sobie na pytanie, jakie roszczenia obejmują klauzule wyłączające oraz jak są one formułowane.

NIEMCY - Dochodzenie roszczeń ze stosunku pracy – podstawowe informacje (cz. 1)

22-01-2016

Ze stosunku pracy mogą wynikać roszczenia wielorakiego rodzaju, m.in. o zapłatę wynagrodzenia lub o odszkodowanie. Wszystkie one mogą być skutecznie dochodzone w ciągu określonego Ausschlussfrist, czyli terminu zawitego. Jeśli go przegapimy, roszczenie przepadnie bezpowrotnie. Warto więc przyjrzeć się bliżej terminom zawitym w niemieckim prawie pracy.

NIEMCY - Kindergeld: Steueridentifikationsnummer – co to jest?

15-01-2016

Wraz z nową regulacją dotyczącą Kindergeld, coraz więcej osób zadaje nam pytanie, czym jest Steueridentifikationsnummer (pl. podatkowy numer identyfikacyjny) oraz skąd go wziąć. Choć numer ten nie jest bezpośrednio związany z Kindergeld, to odgrywa znaczącą rolę dla każdego, kto w Niemczech mieszka lub pracuje.

NIEMCY - Sprzedaż on-line do Niemiec – czy to może się opłacać?

17-12-2015

Trwający nieustannie postęp technologiczny sprzyja powstawaniu sklepów internetowych, które oferują zakup towarów nawet z drugiego końca świata. Dlatego też wielu przedsiębiorców, o ile już nie prowadzi sprzedaży on-line, to z pewnością planuje w niedalekiej przyszłości przeniesienie części lub całości swojego biznesu do Internetu. Dla części z nich coraz bardziej atrakcyjne wydają się być europejskie rynki zbytu. Czy jednak sprzedaż on-line do Niemiec, Francji czy Hiszpanii może się opłacać?

NIEMCY - Generalny wykonawca splajtował – co dalej?

17-12-2015

Niejednokrotnie w branży budowlanej mamy do czynienia z sytuacją, w której podwykonawca nie otrzymał wynagrodzenia za wykonane prace, a generalny wykonawca ogłosił upadłość. Co robić w takim przypadku? Czy trzeba pożegnać się z pieniędzmi, czy istnieje jakaś możliwość ich odzyskania?

NIEMCY - Usługi budowlane – kiedy podwykonawca dostanie wynagrodzenie?

16-12-2015

Wielu polskich przedsiębiorców wykonuje usługi podwykonawstwa na terenie Niemiec. W takim przypadku zastosowanie będą miały przepisy prawa niemieckiego. Jedną z najważniejszych kwestii jest zapłata wynagrodzenia. Istotną jest więc odpowiedź na pytanie: kiedy można oczekiwać jego wypłaty?

POLSKA - Kontrola podatkowa? Sprzeciw może pomóc w jej wstrzymaniu

1-12-2015

Kontrola podatkowa nie jest przyjemnym wydarzeniem dla przedsiębiorców, dlatego warto znać i pamiętać zasady, według których powinna być przeprowadzana. We wcześniejszym artykule przedstawiliśmy problematykę niezapowiedzianej kontroli podatkowej. W niniejszym artykule opisujemy, jakimi środkami dysponuje przedsiębiorca w razie nieprawidłowego podjęcia kontroli lub przeprowadzania jej z naruszeniem przepisów ustawy.

POLSKA - podatek od czynności cywilnoprawnych – podstawowe informacje

24-11-2015

Podatek od czynności cywilnoprawnych, w skrócie nazywany PCC, to rodzaj podatku, który został uregulowany w ustawie z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. 2000 Nr 86 poz. 959 z późn. zm.).

POLSKA - Kiedy kontrola podatkowa może zjawić się bez zapowiedzi u podatnika?

24-11-2015

Kontrola podatkowa to zawsze stresujące wydarzenie dla każdego przedsiębiorcy. Może spotkać każdego podatnika, dlatego dobrze jest, kiedy jest zapowiedziana. I co do zasady taka powinna być, jednak istnieją pewne sytuacje, które zwalniają organ kontrolny z obowiązku wcześniejszego poinformowania o zamiarze przeprowadzenia kontroli.

PRAWO UE - podatek od wartości dodanej (VAT) w sytuacji nabywania towarów spoza Unii Europejskiej

20-11-2015

Często zdarza się, iż przedsiębiorcy kupują towary poza granicami Unii. Płacą oni w prawdzie więcej za przesyłkę, towary te są jednak nierzadko nie tylko tańsze niż te produkowane w krajach unijnych, ale podlegają również pewnym zwolnieniom. O jakich przywilejach mowa?

NIEMCY - Spółka GmbH & Co. KG - czym się charakteryzuje

12-11-2015

Spółka GmbH & Co. KG jest bardzo popularną w Niemczech formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej. Dlaczego? Odpowiedź znajdą Państwo w poniższym artykule.

POLSKA - Przedawnienie roszczeń

2-11-2015

Zdarza się, iż banki lub inne instytucje, ale także osoby prywatne udzielają przedsiębiorcom kredytów. W normalnym przypadku osoba pożyczająca zobowiązana jest do spłaty tej kwoty. Są jednak sytuacje, gdy zobowiązanie to wciąż istnieje, jego spełnienie nie może być jednak wymuszone przez sąd. Dzieje się tak między innymi, gdy roszczenie jest przedawnione.

NIEMCY - Firma - znak rozpoznawczy każdego przedsiębiorcy

19-10-2015

W obrocie gospodarczym każdy przedsiębiorca musi występować pod określoną „firmą”. „Firma” w znaczeniu prawnym to nie to samo co firma rozumiana w znaczeniu potocznym, czyli jako działalność gospodarcza. Powstaje zatem pytanie: czym jest firma w ujęciu prawnym? Jak firmę charakteryzuje niemiecki kodeks handlowy i jakim wymogom musi ona odpowiadać?

NIEMCY - Praca tymczasowa w Niemczech - podstawowe informacje

19-10-2015

Niemcy są atrakcyjnym krajem nie tylko do prowadzenia tam działalności gospodarczej. Również coraz więcej osób wyjeżdża do naszych zachodnich sąsiadów w ramach stosunku pracy tymczasowej, najczęściej korzystając z pośrednictwa agencji pracy tymczasowej.

NIEMCY - Minimalne wynagrodzenie w Polsce i w Niemczech (Mindeslohn)

14-10-2015

W ostatnim czasie wiele mówi się o stawkach płacy minimalnej w Niemczech. Szczególnie problem ten dotyka firmy, których pracownicy wykonują pracę na terenie Niemiec. W nieniejszym artykule postaramy się przybliżyć Państwu podstawowe zasady w obliczaniu wynagrodzenia minimalnego za pracę zarówno w Polsce jak i w Niemczech.

NIEMCY - Zatrudnienie pracownika w Niemczech a dodatkowe koszty

8-10-2015

Oczywiste jest, że koszty zatrudnienia pracownika to nie tylko jego wynagrodzenie. Na całkowite koszty zatrudnienia, oprócz podatków, składają się również inne ustawowe koszty poboczne (niem. Lohnnebenkosten), które uiszczane są wprawdzie przez pracodawcę, aczkolwiek ich część ponosi pracownik – i o tą kwotę zmniejsza się jego wynagrodzenie. Chodzi tutaj w szczególności o koszty ponoszone w związku ze stanem zdrowia pracownika a także nadchodzącą starością. Koszty te zależą od wysokości kwoty, którą zarobił pracownik, jeszcze przed odprowadzeniem należnego podatku.

PRAWO UE - Rezydencja podatkowa - czyli gdzie zapłacę podatek? cz. 2

23-09-2015

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób podejmuje działalność zarobkową za granicą. Bez względu na to, gdzie praca będzie wykonywana, zawsze uzyskiwane z niej dochody będą podlegały opodatkowaniu. Wobec tego należy odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, w którym państwie należy odprowadzić podatek?

PRAWO UE - Prawo podatkowe na szczeblu unijnym

23-09-2015

Aż nawet 90% dochodów budżetu państwa stanowią dochody z podatków. Nic więc dziwnego, że jest to kwestia szczegółowo uregulowana w prawie wewnętrznym państw, a także w prawie europejskim. Zarówno Polska, jak i Niemcy należą do państw członkowskich Unii Europejskiej, a co za tym idzie, ich wewnętrzne prawo podatkowe podlega tym samym ogólnym regułom wspólnotowym i musi być zgodne z prawem unijnym.

NIEMCY - Zasiłek rodzinny w Niemczech (Kindergeld)

22-09-2015

Wbrew powszechnej opinii Kindergeld, czyli zasiłek rodzinny, nie jest świadczeniem socjalnym. Co prawda jest wypłacany przez kasy świadczeń rodzinnych (niem. Familienkassen), jednak stanowi środek wyrównania ciężarów podatkowych ponoszonych przez rodziny wychowujące dzieci. Kidergeld ma na celu zapewnienie minimalnej egzystencji dziecka wolnej od podatków. Uprawnienie to powstaje z mocy prawa, z chwilą urodzenia się dziecka, jednak aby zasiłek został wypłacony, należy złożyć odpowiedni wniosek.

PRAWO UE - Rezydencja podatkowa - czyli gdzie zapłacę podatek? cz. 1

22-09-2015

W dzisiejszych czasach coraz więcej osób podejmuje działalność zarobkową za granicą. Bez względu na to, gdzie praca będzie wykonywana, zawsze uzyskiwane z niej dochody będą podlegały opodatkowaniu. Wobec tego należy odpowiedzieć na fundamentalne pytanie, w którym państwie należy odprowadzić podatek?

NIEMCY - Prokura na gruncie niemieckich przepisów prawa

15-09-2015

Dokonując czynności prawnej w Niemczech, przedsiębiorca może działać sam, może jednakże udzielić pełnomocnictwa. Zgodnie z §167 BGB (Bürgerlichesgesetzbuch) udzielenie pełnomocnictwa następuje przez oświadczenie złożone osobie, która zostaje upoważniona lub osobie trzeciej, przeciwko której pełnomocnictwo jest skuteczne.

POLSKA - Umowa zlecenia a umowa o pracę

9-09-2015

Prawo przyjmuje, iż z pracownikiem zawiera się umowę o pracę, z osobą świadczącą pewne usługi zaś umowę zlecenia. Umowa o pracę niesie ze sobą większe koszty, zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy. By ich uniknąć, często zawierana jest zamiast niej umowa zlecenia. Kiedy sytuacja ta ma miejsce i jakie są tego konsekwencje?

POLSKA - Wypowiedzi na portalach społecznościowych i ich konsekwencje

2-09-2015

W dzisiejszych czasach ciężko znaleźć osoby, które nie wiedzą, czym jest internet. Większa część naszego społeczeństwa korzysta z niego niemal codziennie, każdy z użytkowników w odpowiedni dla siebie sposób. Wiele osób posiada konta na różnych portalach społecznościowych, gdzie zdanie wyrazić można na tematy neutralne, polityczne lub oceniając innych użytkowników.

POLSKA - Ulga prorodzinna – limit wynagrodzenia dziecka

26-08-2015

Szczególnie w okresie wakacyjnym ma miejsce sytuacja, w której małoletnie (lub pełnoletnie uczące się) dzieci, wykonują samodzielnie pracę zarobkową. Zarobek ten stanowi ich przychód w rozumieniu art 11 ust. 1 ustawy o podatku od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku (Dz. U. 1991 nr 80 poz. 350; dalej: ustawa o PIT).

POLSKA - Podatek VAT – moment powstania obowiązku podatkowego i szczególne regulacje

26-08-2015

Jak powszechnie wiadomo, przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą podlegają przepisom ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2011 Nr 177 poz. 1054 ze zm., dalej: ustawa o VAT). Nie dotyczy to jednak wszystkich przedsiębiorców. W niniejszym artykule przedstawimy warunki ustawowe, które zobowiązują do rozliczania podatku VAT.

NIEMCY - Spółka UG - informacje praktyczne

25-08-2015

W poprzednim artykule wyjaśniliśmy, czym jest niemiecka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung). Istnieje jednak szczególna forma tej spółki tj. niemiecka spółka przedsiębiorców z ograniczoną odpowiedzialnością – UG (Unternehmergesellschaft haftungsbeschränkt). Powstaje pytanie, czym różnią się one od siebie?

POLSKA - Obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych – kogo obejmuje i kiedy powstaje?

21-08-2015

Ustawy nakładają na przedsiębiorców wiele obowiązków. Zaczynają się one od opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, obejmują płacenie podatków oraz – w przewidzianych prawem przypadkach – również obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych.

NIEMCY - Spółka GmbH – informacje praktyczne

14-08-2015

Przedsiębiorca prowadzący działalność w Polsce ma do wyboru kilka form, za pomocą których może prowadzić działalność za granicą. W cyklu artykułów poświęconych polsko-niemieckiej współpracy gospodarczej przedstawimy ich charakterystykę.

NIEMCY - Formy prowadzenia działalności gospodarczej na gruncie niemieckich przepisów

6-08-2015

Polskojęzyczny zespół naszej Kancelarii wspomoże Państwa w zarejestrowaniu działalności na terenie Niemiec, w tym w szczególności – w założeniu jednoosobowej działalności gospodarczej (pot. Gewerbe), założeniu niemieckiej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (niem. GmbH lub UG).

NIEMCY - Opodatkowanie w Niemczech

29-07-2015

Nasi polskojęzyczni specjaliści wspomogą Państwa w rozliczeniach podatkowych na gruncie niemieckich przepisów podatkowych.