Aktualności

Prowadzenie spółki zagranicznej a miejsce zarządu

26-04-2021

Spółka kapitałowa formalnie zarejestrowana za granicą może podlegać w Polsce opodatkowaniu od całości jej dochodów, bez względu na miejsce ich osiągania.  Miejsce rejestracji spółki nie jest bowiem jedynym czynnikiem decydującym o tym, w którym kraju podlega się nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Istotne znaczenie ma również miejsce zarządu.

Weryfikacja kontrahenta przy dokonywaniu wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów

26-04-2021

Sprzedawcy, aby uchronić się przed nieświadomym uczestnictwem w oszustwie podatkowym powinni wnikliwie sprawdzać swoich partnerów biznesowych.

Rachunek VAT w mechanizmie podzielonej płatności (split payment)

04-06-2018

Mechanizm podzielonej płatności będzie można dobrowolnie stosować od 1 licpa 2018 r. Podatnicy, którzy zdecydują się na split payment, będą posiadać dodatkowe konto bankowe dla celów VAT, na które będzie wpływała równowartość podatku płaconego przez nabywców w cenie towarów i usług. Przyjrzyjmy się zatem jak będzie funkcjonował taki rachunek.

Metoda podzielonej płatności (split payment) w podatku VAT

11-02-2018

Nowe obowiązki w zakresie podzielonej płatności mają obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

Prawo UE – prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy zawieranej na odległosć lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa na gruncie Dyrektywy Unii Europejskiej 2011/83

28-02-2017

Obecnie coraz wyraźniej dostrzegalna jest tendencja, wskazująca na wyjątkowo częste zawiązywanie umów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

VAT-owa rewolucja

11-09-2016

Istniejący obowiązek płacenia podatku VAT nie wszystkich cieszy. Nie jest to jednak nic nowego. Nowe będą zaś regulacje, które znalazły się w projekcie dotyczącym nowelizacji podatku VAT przygotowanym przez Ministerstwo Finansów. Zapoznajmy się z kilkoma z nich.

Podatek od hipermarketów uchwalony!

13-07-2016

W dniu 6 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o podatku od sprzedaży detalicznej (potocznie nazywanym podatkiem od handlu lub od hipermarketów). Ustawa wprowadza dwie stawki podatkowe uzależnione od wysokości miesięcznego obrotu.

Ebay, Amazon, a może…Allegro?

Polski przedsiębiorca za granicą a sprzedaż internetowa
Polscy przedsiębiorcy już dawno odkryli platformy, na których sprzedawać mogą swoje towary w Niemczech. Bardzo często, z uwagi na konkurencyjne ceny i dobrą jakość produktów, mają również wielu klientów. Potencjał polskich firm wykorzystać chcą nie tylko standardowe platformy takie jak Ebay czy Amazon, ale również nasze rodzime Allegro. Co kryje się za tym pomysłem i jaki jest jego cel?

Między przedsiębiorcą a konsumentem w sporach wynikających z zakupów w Internecie

Zakupy w Internecie i związane z tym trudności

Nie od dziś wiadomo, iż zakupy w sieci są jedną z najbardziej popularnych form nabywania towarów. Znaczenie ma przede wszystkim ich dostępność, niska cena, a ponadto różnorodność nierzadko wynikająca z tego, iż pochodzą one z zagranicy. Sprzedający bardzo często wychodzą również kupującym naprzeciw i pokrywają koszty przesyłki. Niekiedy jednak zdarza się, iż towar ma wady lub nie odpowiada oczekiwaniom kupującego. Pojawia się wtedy pytanie, co z tym fantem zrobić.

Podatek detaliczny: będą dwie stawki 0,8 % i 1,4 %

30-05-2016

Podatek detaliczny (popularnie nazywany podatkiem od hipermarketów) będzie miał dwie stawki- 0,8 % i 1,4 % oraz kwotę wolną od podatku wynoszącą 17 milionów złotych. W poniedziałek 24 maja br. projekt ustawy został skierowany do Komitetu Stałego Rady Ministrów.

Likwidacja 8% stawki VAT?

10-03-2016

Według doniesień „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Finansów planuje zmiany w stawkach VAT. Zamiast, jak obecnie, trzech stawek, mają obowiązywać tylko dwie. Prawdopodobnie zlikwidowana zostanie stawka 8%, pozostałe dwie mają wynosić 5 % i 20%.

Nowa stawka CIT być może już w 2017 r

02-03-2016

Przed kilkoma dniami został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej nową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (zwanego podatkiem CIT). Nowe przepisy według zapowiedzi Ministerstwa Finansów wejdą w życie z początkiem przyszłego roku.

Kindergeld a Program "500 plus"

26-02-2016

Wielu Polaków pracujących w Niemczech pobiera niemiecki zasiłek rodzinny, czyli tzw. Kindergeld. Jednak w związku z uchwaleniem w Polsce ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci wprowadzającej Program „500 plus”, kwoty wypłat Kindergeld mogą być niższe. Kto i w jakiej kwocie otrzyma Kindergeld, wyjaśniamy poniżej.

Zmiany w kodeksie pracy od lutego 2016 r.

22-01-2016

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a już niedługo zaczną obowiązywać nowe przepisy w zakresie prawa pracy. W dniu 22 lutego 2016 r. wejdzie w życie nowelizacja kodeksu pracy, dlatego warto już teraz zapoznać się z ich treścią.

Najważniejsze elementy kontroli przedsiębiorstw w Niemczech według Studium "Kontrole przedsiębiorstw 2015" (PwC)

15-01-2016

Niemiecka spółka doradców i biegłych rewidentów PwC opublikowała zbiór istotnych zagadnień, którymi kierują się podczas kontroli podatkowych niemieckie urzędy. Studium to jest wynikiem ankiety przeprowadzonej wśród ponad 200 niemieckich przedsiębiorstw różnej wielkości.

Zwrot podatku z Niemiec – rozliczenie roczne pracownika

15-01-2016

Rozpoczął się nowy rok, co dla podatników oznacza obowiązek rozliczenia się z fiskusem. Osoby, które pracowały w Niemczech, mogą pomyśleć również o zwrocie podatku dochodowego. Jak to zrobić, podpowiadamy w niniejszym artykule.

Podatki 2016 - przekrój zmian

9-12-2015

Końcówka roku to czas zmian, zamykaniu budżetów, rozliczeń i planów na kolejne lata. Rok 2016 będzie o tyle szczególny pod względem reform, iż partia rządąca planuje zealizować swój program wyborczy i naprawić uchybienia poprzenich rządów. W poniższej analizie przedstawiamy Państwu skrótowy przegląd proponowanych zmian, które mają wejść w życie 1 stycznia 2016 r.

ZUS od bonów żywieniowych, od kanapek już nie - wyrok Sądu Najwyższego (sygn. akt I UK 205/15)

20-11-2015

Dnia 24 września 2015 r. Sąd Najwyższy wydał wyrok istotny z punktu widzenia pracodawców dotyczący oskładkowania świadczeń przyznawanych pracownikom poza wynagrodzeniem. Świadczeniem tym miały być bony żywieniowe, za które pracownicy mogliby nabyć produkty potrzebne do przygotowania posiłku. Sąd Najwyższy orzekł, że od takich bonów należy odprowadzić składki ZUS. Natomiast jeśli pracownicy otrzymają już przygotowane danie np. kanapkę gotową do spożycia, wówczas takie świadczenia korzystają ze zwolnienia od obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne.

Kwota wolna od podatku jest niezgodna z Konstytucją - wyrok Trybunału Konstytucyjnego

20-11-2015

Trybunał Konstytucyjny na wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich zajął się kwestią kwoty wolnej od podatku, a konkretniej jej zgodnością z art. 2 Konstytucji – wyrażającym zasadę sprawiedliwości społecznej oraz z art. 84 Konstytucji – statuującym zasadę sprawiedliwości podatkowej.

Kindergeld - zmiany od stycznia 2016 r.

10-11-2015

Od 1 stycznia 2016 r. zaczną obowiązywać nowe warunki dotyczące otrzymania Kindergeld. Od nowego roku każdy, kto otrzymuje lub będzie się ubiegał o Kindergeld, musi poinformować swoją Kasę Rodzinną o numerze identyfikacji podatkowej (Steuer-Identifikationsnummer) swoim oraz dziecka, na które przyznawany jest zasiłek.

Odsetki od zobowiązań w 2016 r.

6-11-2015

Jak wiadomo, konsekwencją nieterminowej zapłaty podatku, jest powstanie odsetek od zaległości podatkowych. Odsetki za zwłokę ustala się, w zależności od okoliczności ujawnienia zadłużenia, według stawki podstawowej lub obniżonej.

Propozycje PIS zmian w ustawie o VAT - termin zwrotu podatku naliczonego

4-11-2015

W niedługim czasie po wygraniu wyborów parlamentarnych, PIS, na swojej stronie internetowej, przedstawił projekt ustawy o VAT. Przygotowany przez PiS dokument liczy 441 artykułów, a uzasadnienie do niego ma ponad 180 stron.

Do 31 grudnia 2015 r. pracodawcy mają czas na założenie swojego profilu na PUE ZUS

4-11-2015

Jak informuje na swoich stronach ZUS – od 1 stycznia 2016 r. w życie wejdą nowe przepisy ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1066), zgodnie z którymi lekarze będą mogli wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie (e-ZLA). Zwolnienie w formie elektronicznej będzie przekazywane płatnikowi bezpośrednio na jego profil w Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Informacje o zaległościach sądowych w BIG

3-11-2015

Nowelizacja przepisów prawa i postępowania karnego, która weszła w życie w dniu 1 lipca 2015 r. objęła także zmianę przepisów kodeksu karnego wykonawczego (dalej „KKW”) w zakresie przekazywania przez sądy informacji o zaległościach w zapłacie należności sądowych od skazanych na rzecz Skarbu Państwa do biur informacji gospodarczej. Nowelizacji tej towarzyszyła także odpowiednia zmiana ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (dalej „Ustawa o BIG).

ZUS dla menadżerów

29-10-2015

W dniu 27 lipca 2015 r. ZUS wydał decyzję interpretacyjną, która wskazuje, kiedy wynagrodzenie menedżerów będzie wolne od składek ZUS (nr interpretacji: DI/100000/43/ 719/2015).

Wytyczne dla organów podatkowych na 2016 r.

26-10-2016

Jak wynika z opublikowanego dnia 16 października 2015 r. Krajowego Planu Działań Administracji Podatkowej na 2016 r., przygotowego przez resort finansów, na celowniku organów podatkowych znajdzie się kilkanaście branż.

Maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych w 2016 r.

23-10-2015

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735) maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych będą od 1 stycznia 2016 r. niższe o 1,2 proc. w porównaniu z rokiem obecnym.

Zwrot VAT z Niemiec

23-10-2015

Polscy przedsiębiorcy, zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT, mogą otrzymać zwrot podatku VAT zapłaconego w Niemczech w związku z nabyciem towarów i usług wykorzystanych w prowadzonej działalności gospodarczej.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie płacy minimalnej

14-10-2015

W dniu 12 lutego 2015 r. zapadł ciekawy wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (wyrok w sprawie C-396/13 Sähköalojen ammattiliitto ry / Elektrobudowa Spółka Akcyjna) wydany w następstwie skierowania do Trybunału pytania prejudycjalnego przez sąd w Filnandii. Trybunał dokonał w nim kwalifikacji poszczególnych świadczeń przyznawanych pracownikom, zaliczając niektóre z nich do płacy minimalnej, a niektóre uznał za niewchodzące w zakres pojęcia „minimalnej stawki płacy”.

Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – zmiany.

07-10-2015

Przekazany dnia 15 września 2015 r. do podpisu Prezydenta projekt ustawy nowelizującej z dnia 11 września 2015 r. zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zakłada wiele zmian w obowiązku dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi, które jednakże planowo miałyby wejść w życie dopiero od 1 stycznia 2017 r.

Od 1 stycznia 2016 r. nowe wzory deklaracji dla ryczałtowców

22-09-2015

Od 1 stycznia 2016 r., dla podatników rozliczających się z fiskusem w formie ryczałtu, będą obowiązywały nowe wzory deklaracji – jak wynika z opublikowanego w ostatnich dniach na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzania Ministra Finansów z dnia 9 września 2015 r. w sprawie określenia wzorów zeznania, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Autem służbowym w celach prywatnych – wątpliwości po nowelizacji

2-07-2015

Wprowadzona od 1 stycznia 2015 r. nowelizacja ustawy o PIT przewidująca wynagrodzenie ryczałtowe za nieodpłatne korzystanie z samochodu służbowego (w wysokości 250 zł lub 400 zł miesięcznie w zależności od pojemności silnika), która w założeniu miała uprościć rozliczenia podatników z fiskusem, w rzeczywistości pozostawiła szereg pytań i wątpliwości przedsiębiorców.

Dokumentowanie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi – propozycje zmian, które mogą wejść w życie od 2016 r.

2-07-2015

Opublikowany dnia 28 kwietnia 2015 r. na stronach Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt nowelizacji ustawy z dnia 27 kwietnia 2015 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz innych ustaw zakłada wiele zmian w obowiązku dokumentowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.