NIEMCY - Rozgraniczenie zysków pomiędzy zakładem podatkowym w Niemczech a pozostałą częścią przedsiębiorstwa w branży budowlanej

05-06-2018

Podstawowe informacje według niemieckiego rozporządzenia dotyczącego stosowania cen transferowych w przypadku zakładów podatkowych (Betriebsstättengewinnaufteilungsverordnung - BsGaV).


§ 1 ustęp 5 AStG (Außensteuergesetz = niemiecka ustawa o opodatkowaniu w przypadku stosunków z zagranicą) jest odzwierciedleniem w prawie niemieckim zaleceń raportu OECD dotyczącego regulacji podatkowych między zakładem podatkowym w jednym kraju, a pozostałą częścią przedsiębiorstwa w innym kraju.

Raport OECD bazuje na – w międzyczasie międzynarodowo uznanym – standardzie AOA (Authorised OECD Approach), według którego zakładowi podatkowemu należy przyporządkować zysk, który by osiągnął – szczególnie w przypadku transakcji z pozostałą częścią przedsiębiorstwa (Dealings) – gdyby był on samodzielnym i niezależnym przedsiębiorstwem.  

Szczegóły dotyczące zastosowania § 1 ust. 5 AStG zostały uregulowane w dodatkowym niemieckim rozporządzeniu (BsGaV). Ponadto niemieckie Ministerstwo Finansów wydało interpretację do tego rozporządzenia, która obejmuje ponad 180 stron. Obok regulacji dotyczących wszystkich zakładów podatkowych, BsGaV zawiera w §§ 30 do 34 specjalne przepisy dotyczące branży budowlanej. Do najważniejszych regulacji należą:

 

Powrót