Zamówienia publiczne


Radcowie prawni naszej kancelarii we współpracy z doradcami podatkowymi z powodzeniem reprezentują zarówno wykonawców jak i zamawiających na wszystkich etapach postępowania mającego za przedmiot zamówienia publiczne. Zapewniamy kompleksową obsługę prawną zarówno w fazie przygotowawczej  postępowania tj. ubiegania się o otrzymanie zlecenia na wykonanie zamówienia publicznego, jak również na etapie opracowania wewnętrznych aktów dotyczących postępowania oraz dokumentacji, którą należy przedstawić po wykonaniu zamówienia.

Nasze usługi z zakresu prawa zamówień publicznych obejmują w szczególności:

Usługi dedykowane Zamawiającym:

Usługi dedykowane Oferentom: