Prawo spółek i obsługa korporacyjna


Zapewniamy naszym Klientom komplesową obsługę prawną podmiotów gospodarczych (zarówno osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, jak i osób prawnych) w zakresie wszystkich podejmowanych decyzji i przedsięwzięć gsopodarczych. Ponadto reprezentujemy Klientów w kontaktach z kontrahentami oraz na wszystkich etapach sądowego postępowania gospodarczego.

Nasi specjaliści towarzyszą przedsiębiorcom od momentu założenia spółki, poprzez wszelkie procesy i transakcje związane z prowadzoną działalnością, aż po ewentualną restrukturyzację na życzenie Klienta.

W ramach obsługi korporacyjnej: