Postępowanie sądowe i mediacyjne


Nasi radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi reprezentują Klientów w postępowaniach przedsądowych oraz sądowych z zakresu m.in. prawa pracy, prawa podatkowego, kwestii celnych, spraw gospodarczych, prawa autorskiego i praw pokrewnych, prawa własności przemysłowej oraz prawa spadkowego. Uwzględniając doświadczenie procesowe naszych prawników i doradców podatkowych, jesteśmy przygotowani na reprezentowanie naszych Klientów przed sądami powszechnymi, w tym przed Sądem Najwyższym, sądami administracyjnymi, organami administracyjnymi ze szczególnym uwzględnieniem organów podatkowych oraz w postępowaniach przed sądami polubownymi.

Z powodzeniem wspieramy naszych Klientów w postępowaniach sądowych i sądowo-administracyjnych w sprawach gospodarczych i cywilnych m.in. w zakresie:

Reprezentujemy naszych Klientów również w sprawach karnych i karnoskarbowych poprzez:

Specjalizujemy się również w postępowaniach z zakresu prawa pracy. Zastępujemy naszych Klientów również w sprawach z zakresu prawa administracyjnego, m.in. z zakresu prawa samorządu terytorialnego, przepisów dotyczących nieruchomości, prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Klientów reprezentujemy przed organami podatkowymi, kontroli skarbowej, wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.