Fuzje i przejęcia


Nasi specjaliści, opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas wieloletniej pracy w międzynarodowych firmach doradczych, wspomagają Klientów w transakcjach łączenia i podziału przedsiębiorstw, ich przekształceń (również jednoosobowych działalności gospodarczych), a także  nabywania i zbywania spółek, przedsiębiorstw, aktywów majątkowych i niemajątkowych, jak również w restrukturyzacji majątkowej przedsiębiorstw.

Gdy przedsiębiorstwo staje w obliczu bariery w dalszym rozwoju, a sytuacja na rynku wymusza podjęcia niestandardowych działań, wiemy, jak ważne jest zabezpieczenie interesów obu stron transakcji kapitałowej takiej jak połączenie, zakup podmiotu lub sprzedaż akcji czy udziałów. Jednocześnie, dzięki funkcjonowaniu w międzynarodowym środowisku, jesteśmy w stanie ocenić, które obszary stanowią zainteresowanie zarówno polskich jak i niemieckich organów podatkowych.

Dlatego też, nasi fachowcy w dziedzinie prawa upadłościowego i restrukturyzacji przedsiębiorstw z powodzeniem świadczą usługi w następującym zakresie:

Działalność naszej kancelarii w zakresie M&A obejmuje również transakcje zarówno nabycia, jak i zbycia spółek na zlecenie funduszy typu private equity/venture capital.

Z uwagi na polsko-niemiecki profil naszej kancelarii, specjalizujemy się również w przedmiocie upadłości transgranicznych, udzielając komplesowego wsparcia zarówno polskim przedsiębiorcom działającym w Niemczech, jak również zagranicznym przedsiębiorcom wykonującym działalność na terenie Polski.