Ceny transferowe


Nasi specjaliści, opierając się na doświadczeniach zdobytych podczas wieloletniej współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi, pomagają Klientom w ograniczeniu ryzyka podatkowego związanego z prawidłowym ustaleniem wysokości wynagrodzenia transakcyjnego oraz przygotowaniem dokumentacji cen transefrowych. Nasi eksperci przeprowadzą Państwa przez meandry międzynarodowego prawa podatkowego, wdrażając rozwiązania i plany optymalizacyjne tworzone na gruncie polskich, niemieckich i międzynarodowych przepisów.

Od kilku lat transakcje dokonywane pomiędzy podmiotami powiązanymi (zarówno osobowo jak i kapitałowo) stanowią przedmiot szczególnej uwagi organów podatkowych. Z naszego doświadczenia wynika, że przygotowanie przez podatników dokumentacji cen transefrowych, zawierającej poprawnie skonstruowaną argumentację o wyborze metodologii ustalania wynagrodzenia, stanowi skuteczną broń w walce z organami podatkowymi.

Zdobywane przez lata współpracy z krajowymi oraz międzynarodowymi grupami kapitałowymi doświadczenie, pozwala na zaoferowanie naszym Klientom indywidualnej a zarazem kompleksowej obsługi transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi, która prowadzi do ograniczenia ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe stosowanej metody ustalania cen transefrowych.

W ramach usług z zakresu cen transferowych oferujemy Państwu przede wszystkim:

Odpowiednie zastosowanie przez naszych specjalistów przepisów prawa krajowego, prawa Unii Europejskiej oraz umów o unikaniu podwójnego opodatkowania pozwala na stworzenie dla Państwa indywidualnego planu optymalizacyjnego, generującego realne oszczędności podatkowe. Proponowane przez nas rozwiązania prowadzą do zgodnego z obowiązującymi przepisami uniknięcia podwójnego opodatkowania, wymiernego zredukowania obciążeń podatkowych oraz realnego zminimalizowania ryzyka podatkowego związanego z prowadzeniem działalności międzynarodowej, przy jednoczesnym zachowaniu największych możliwych korzyści dla przedsiębiorców i udziałowców.

W ramach doradztwa w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego oferujemy Państwu analizę m.in.:

Z uwagi na polsko-niemiecki profil naszej kancelarii, z powodzeniem udzielamy merytorycznego wsparcia polskim przedsiębiorcom, którzy prowadzą lub planują prowadzić swoje firmy w Niemczech. Z sukcesami wspomagamy również polskich przedsiębiorców w ekspansji ich działalności do innych krajów. Oferujemy Państwu kompleksowe usługi związane z rejestracją spółki w wybranych krajach Unii Europejskiej lub krajach stosujących liberalne zasady opodatkowania. Zapewniamy obsługę księgową i audytorską powstałych podmiotów. Z drugiej strony inwestorom zagranicznym oferujemy tworzenie w Polsce optymalnych dla nich struktur działalności, generujących oszczędności podatkowe.

Z uwagi na międzynarodowy profil naszej Kancelarii oferujemy Państwu również możliwość kontaktu z najlepszymi zagranicznymi specjalistami z zakresu bankowości prywatnej (private banking) oraz zarządzania aktywami (asset management).