Bieżące doradztwo podatkowe


Świadczone przez nas usługi bieżącego doradztwa podatkowego mają wymiar praktyczny, zwiększając bezpieczeństwo podejmowanych przez naszych Klientów działań, obniżają jednocześnie poziom opodatkowania i podnoszą funkcjonalność przedsiębiorstwa.

W ramach bieżącej obsługi podatkowej świadczymy doradztwo podatkowe w formie doraźnej (hot-line) lub stałej obsługi podatkowej.

W ramach doraźnej obsługi podatkowej (hot line) istnieje możliwość uzyskania ustnej odpowiedzi na Państwa bieżące pytania lub wątpliwości, dotyczące opodatkowania zawieranych lub planowanych transakcji i związanych z nimi rozliczeń podatkowych. W opcji hot line zapewniamy Państwu odpowiedź na zadane pytanie w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od przyjęcia zlecenia.

Stała obsługa podatkowa to usługa dedykowana bardziej złożonym problemom podatkowym, która zapewnia możliwość bieżącego kontaktu w wybranej przez Państwa formie (osobiście w jednym z naszych oddziałów, pocztą elektroniczną, faksem, telefonicznie) z naszymi ekspertami, którzy zbadają problem i przyjmą od Państwa zlecenie. W ramach łączącej nas z Klientem umowy polegającej na stałej obsłudze podatkowej, ma on do dyspozycji zespół imiennie wskazanych specjalistów, z których każdy posiada bogate doświadczenie zawodowe. W ramach stałej obsługi oferujemy:

Usługi doraźnej i bieżącej obsługi podatkowej świadczymy przede wszystkim w zakresie:

a) podatku od towarów i usług (VAT) oraz podatku od wartości dodanej, w szczególności:

b) podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych (PIT i CIT), w szczególności:

c) podatku od nieruchomości, w szczególności:

d) podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz pozostałych podatków i należności publicznoprawnych, w szczególności:

Ponadto świadczymy usługi przygotowania niezbędnych dokumentów i przeprowadzamy procedury konieczne do utworzenia i funkcjonowania spółek osobowych, spółek kapitałowych, ich oddziałów i przedstawicielstw, a także stowarzyszeń. Na życzenie Klientów nasi prawnicy oraz doradcy podatkowi uczestniczą w zgromadzeniach wspólników (akcjonariuszy), posiedzeniach rad nadzorczych i zarządów. Przeprowadzamy również wszelkie procedury związane z nabywaniem udziałów i akcji w istniejących podmiotach gospodarczych.