Audyty podatkowe i due dilligence


W ramach usługi przeprowadzenia audytów podatkowych optymalizacyjnych lub due dilligence, zespół naszych doradców podatkowych i specjalistów do spraw podatkowych dokonuje szczegółowej analizy i kontroli prawidłowości rozliczeń podatkowych Klientów, ale również – na bazie przygotowanego raportu – wskazuje gotowe rozwiązania optymalizacyjne lub w zakresie prawidłowej korekty rozliczeń podatkowych i działań mających na celu odzyskanie nadpłaconych należności podatkowych.

Nasza kancelaria świadczy zarówno kompleksowe usługi w zakresie audytów podatkowych (weryfikacyjnych oraz optymalizacyjnych), jak również badanie rozliczeń podatkowych w zakresie wybranych (jednego bądź kilku) należności publicznoprawnych – m.in. podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym również w zakresie funkcji płatnika PIT), ubezpieczeń społecznych (ZUS), podatku akcyzowego, podatku od czynności cywilnoprawnych czy podatku od nieruchomości.

W zakres analizy wchodzi:

Ponadto świadczymy usługi audytów prawno-podatkowych o charakterze due dilligence, których celem jest ograniczenie ryzyka inwestora przy planowanej transakcji: połączenia z inną spółką, nabycia udziałów lub akcji spółek, nabycia przedsiębiorstw oraz ich zorganizowanej części lub nieruchomości.

W zakres analizy due dilligence wchodzi:

Audyt podatkowy oraz due dilligence przeprowadzany jest przez naszych specjalistów w oparciu o dokumenty źródłowe (faktury, rejestry VAT, deklaracje, zapisy w księgach rachunkowych), jak i umowy, dokumenty rejestrowe, itp.

Zakres, metodologia działania oraz sposób i termin przeprowadzenia audytu jest każdorazowo precyzyjnie ustalany z Klientem przed rozpoczęciem audytu, aby został on przeprowadzony w jak najmniej uciążliwy dla Klienta i jego pracowników sposób.