Sprawozdawczość finansowa


Dzięki międzynarodowemu profilowi naszej kancelarii możemy zaoferować naszym Klientom usługi sprawozdawczości finansowej w oparciu zarówno o polskie, niemieckie, jak i międzynarodowe przepisy i wytyczne. Nasze usługi obejmują w szczególności przygotowanie polityki rachunkowości, sporządzanie sprawozdań finansowych i raportów zarządczych oraz analizę danych prezentowanych w sprawozdaniach.

Sprawozdawczość finansowa, czyli obowiązek przedstawiania organom państwowym informacji finansowych oraz niefinansowych, dotyczy w praktyce każdego przedsiębiorcy. Biorąc pod uwagę coraz bardziej złożone standardy rachunkowości i sprawozdawczości oraz skomplikowane zasady wyceny pozycji bilansowych czy ustalania wyniku finansowego, wspieramy naszych Klientów w rozwiązywaniu problemów. Doradzamy w szczególności w zakresie: