Outsourcing kadrowo-płacowy


Korzystając z doświadczenia i wiedzy nie tylko zatrudniochych przez nas specjalistów z zakresu rozliczeń kadrowo-płacowych, ale rownież prawników zajmujacych się prawem pracy i doradców podatkowych, jesteśmy w stanie zapewnić Państwu pełną obsługę kadr i płac w firmach zatrudniających od kilku do klikudziesięciu pracowników. Jesteśmy gotowi prowadzić kompelskową obsługę kadr i płac lub tylko jednego z tych dwóch elementów, pozostawiając drugi w Państwa gestii. Decyzja należy do Państwa.

Pełna obsługa kadrowo-płacowa to oprócz naliczania pensji, naliczania i odprowadzania składek ZUS i odprowadzania podatków również reprezentowanie Klientów przed urzędami i instytucjami państwowymi takimi jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy Państwowa Inspekcja Pracy, udział w kontrolach, czy przygotowanie niezbędnych dokumentów pracowniczych i firmowych – m.in. regulaminów, umów, aneksów. Dla naszych Klientów przygotowujemy dokumenty dla nowozatrudnionych pracowników, zakładamy i prowadzimy akta osobowe oraz wszelkie pozostałe dokumenty niezbędne w trakcie trwania stosunku pracy jak i w celu jego zakończenia. Proponowany przez nas zakres outsourcingu kadrowo-płacowego obejmuje: