Księgowość dla spółki w Niemczech


Outsourcing księgowości polegający na przekazaniu zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości pozwala na uzyskanie kontroli nad finansami firmy, a co za tym idzie, możliwości racjonalnego planowania finansów oraz optymalizację kosztów związanych z tymi procesami.

Ciągłe dążenie do zdobycia i utrzymania konkurencyjności na rynku powoduje, iż przedsiębiorcy koncentrują się na podejmowaniu takich działań, które maksymalnie przyczynią się do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Zazwyczaj do takich działań nie są zaliczane obsługa administracyjna lub księgowość. Tymczasem przepisy podatkowe oraz dotyczące księgowości różnią się w Polsce i w Niemczech. Nieznajomość niemieckiego prawa, a co za tym idzie zwłoka lub niewypełnienie obowiązków sprawozdawczych, może wiązać się z przykrymi konsekwencjami, a nawet karami pieniężnymi.

Prawidłowo prowadzona księgowość może stać się nieocenionym źródłem wiedzy o stanie przedsiębiorstwa, a dzięki temu stanowić fundament efektywnego zarządzania jego finansami. W księgach rachunkowych zawarte są takie informacje jak stan majątku spółki, koszty prowadzonej działalności oraz zyski z niej pochodzące, przepływy pieniężne oraz należności i zobowiązania.

Nasze usługi księgowe są realizowane w sposób kompleksowy, a więc pozwalający Klientowi w jednym miejscu na rozwiązanie problemów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Księgowość to dział, w którym szczególnie ważne są skrupulatność oraz terminowość. Słowa te stanowią wyznacznik naszych działań.

Współpracując z nami, zostaną Państwo odciążeni z konieczności rozwiązywania problemów księgowo-sprawozdawczych, jednocześnie zyskując możliwość skoncentrowania się na rozwoju firmy. Outsourcing księgowości to także bezpieczeństwo prawne polegające na minimalizacji ryzyka niedopełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa lub ich niewłaściwej interpretacji.

W zakresie rachunkowości oraz księgowości oferujemy naszym Klientom szeroką gamę usług, która obejmuje m.in.: