German-Polish Business


W Dziale German-Polish Business odpowiadamy na pytania Klientów w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami. Pomagamy przedsiębiorcom w rozpoznaniu niszy na rynku niemieckim, założeniu działalności czy pozyskaniu dodatkowego finansowania. We współpracy z polskojęzycznymi pracownikami naszych oddziałów w Berlinie i Poczdamie, zapewniamy kompleksową obsługę działalności prowadzonej w Niemczech.

Obecnie Niemcy postrzegane są na arenie międzynarodowej jako lider w wielu dziedzinach. Są wyjątkowo atrakcyjnym rynkiem dla zagranicznych inwestorów oraz prywatnych przedsiębiorców z silną gospodarką, która – jako jedna z nielicznych – oparła się kryzysowi finansowemu.

W ankiecie przeprowadzonej w 2014 r. przez EY: European Attractiveness Survey - Najbardziej atrakcyjne do rozpoczęcia działalności kraje w Europie Zachodniej, w której udział wzięło 808 badanych, aż 45 proc. z nich wskazało Niemcy jako najatrakcyjniejszy do rozpoczęcia działalności gospodarczej kraj w Europie.

I jest to całkowicie zrozumiałe.

W 2014 r. PKB Niemiec wynosiło 3.635,90 bilionów USD (dla porównania PKB Polski 2014 r. wyniosło 517,54 milionów USD). PKB Niemiec stanowi 5,86 proc. udziału w gospodarce ogólnoświatowej.

W marcu 2015 r. Federalny Urząd Pracy poinformował, że w stopa bezrobocia w Niemczech spadła do najniższego, od momentu zjednoczenia Niemiec w 1990 r., poziomu. W marcu 2015 r.  wskaźnik bezrobocia, po uwzględnieniu czynników sezonowych, przyjął wartość 6,4 proc. wobec 6,5 proc. w miesiącu poprzednim. Ten rekordowo niski poziom utrzymuje się do dzisiaj (sierpień 2015 r.) i nie prognozuje się jego pogorszenia.

Niemcy są największym partnerem biznesowym Polski. Jak wskazują dane Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji Ambadady Rzeczpospolitej Polskiej w Berlinie udział Niemiec w polskim eksporcie sięga 25 proc., w imporcie jest to 21 proc. Jak przewiduje Anna Maria Miller w raporcie „Badanie rynku Polska-Niemcy stan: 2014”, Niemcy są przyszłością dla polskiego eksportu w następujących branżach:

Na ogromnym potencjale niemieckiego rynku skorzystało dotyczas wielu przedsiębiorców z Polski. Polska ambasada w Berlinie szacuje, że do końca 2014 r. w Niemczech zarejestrowanych zostało ok. 180 tys. jednoosobowych przedsiębiorstw z udziałem polskich obywateli. W tym blisko 50 tys. firm rzemieślniczych. Ponad 40 proc. firm działa w branży budowlanej, prawie 15 proc. w branży usługowej: ogrodniczej, targowej, opieki nad nieruchomościami i budynkami, kolejne 12 proc. w handlu i usługach naprawy pojazdów, a ponad 10 proc. w opiece nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Szacuje się, że łączna wartość polskich inwestycji w Niemczech wynosi ponad 1,3 mld euro.

Dzięki rozbudowanemu systemowi wspierania przedsiębiorczości oraz dogodnym warunkom dla rozwoju biznesu, prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech jest prostsze i bardziej zyskowne niż w Polsce.

Geograficzna bliskość do Polski, zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów oraz lokalnych dostawców i międzynarodowych partnerów, tworzą bardzo rozległy oraz korzystny finansowo rynek zbytu dla usług świadczonych – oraz towarów produkowanych w Polsce.

Niemniej jednak, mimo wszystkich podobieństw pomiędzy Polską a Niemcami, nie należy zapominać o istotnych różnicach w systemach prawnych obu krajów, w szczególności podczas negocjacji warunków cenowych, sporządzania umów czy delegowania pracowników. Dlatego też prowadzenie działalności w Niemczech przez polskiego przedsiębiorcę wymaga udziału doradców o transgranicznej wiedzy zarówno prawno-podatkowej, jak również ekonomicznej i kulturowej oraz ich wsparcia przy przygotowaniu i realizacji działań gospodarczych.

Nasze usługi obejmują w szczególności:

Utrzymujemy stały kontakt z naszymi niemieckimi oddziałami oraz Partnerami biznesowymi, w związku z czym jesteśmy w stanie rozwiązać nawet najbardziej specyficzne transgraniczne problemy gospodarcze, prawne i podatkowe. Ponadto jedna z naszych kancelarii doradczych jest członkiem Polsko-Niemieckiej Izby Handlowej (AHK Polska).