Nowa stawka CIT być może już w 2017 r

02-03-2016

Przed kilkoma dniami został opublikowany projekt ustawy wprowadzającej nową stawkę podatku dochodowego od osób prawnych (zwanego podatkiem CIT). Nowe przepisy według zapowiedzi Ministerstwa Finansów wejdą w życie z początkiem przyszłego roku.


Co się zmieni?

Obecnie obowiązuje jedna stawka podatku CIT wynosząca 19%. Nowelizacja ma wprowadzić drugą, wznoszącą 15%. Z tej drugiej będą mogły skorzystać dwie grupy podmiotów:

W uzasadnieniu projektu podkreślono, iż projekt jest realizacją zapowiedzi wyrażonej w exposé, w którym wskazano postulat obniżenia podatku CIT od osób prawnych w przypadku małych firm do wysokości 15%. Zgodnie z exposé „działania te mają na celu przyspieszenie tempa wzrostu rozwoju i stworzenie sprzyjających warunków do zwiększenia przedsiębiorczości Polaków, w tym przede wszystkim przedsiębiorczości ludzi młodych, dobrze wykształconych”.

Projekt przewiduje, iż ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Projekt został skierowany do konsultacji. Do momentu uchwalenia przez Sejm i Senat oraz podpisania przez Prezydenta może ulec zmianom. Jeśli są Państwo zainteresowani przebiegiem procesu legislacyjnego, zachęcamy do śledzenia naszej strony.

Przygotowała:
Agnieszka Bonikowska
Konsultant

Powrót