Praktyczne wskazówki

4 November 2017

NIEMCY – Dokumentacja cen transferowych – regulacje prawne

Dnia 19 lipca 2017 r. zostało ogłoszone w niemieckim Federalnym Dzienniku Ustaw znowelizowane „Rozporządzenie o Dokumentacji Rozgraniczenia Zysków” (Gewinnabgrenzungsauf-zeichnungsverordnung - GAaufzV), które konkretyzuje nową strukturę i treść dokumentacji cen transferowych.

26 October 2017

NIEMCY – Zakład podatkowy w rozumieniu niemieckiej Ordynacji Podatkowej

Zakład podatkowy w rozumieniu niemieckiej Ordynacji Podatkowej

Pomożemy Ci
zarejestrować spółkę w Niemczech

W dzisiejszych czasach rozszerzanie działalności na rynki zagraniczne jest naturalnym i oczywistym etapem rozwoju każdej firmy. Dla polskich przedsiębiorców szczególnie atrakcyjną jest możliwość ekspansji na rynek naszych zachodnich sąsiadów.

więcej

Kompleksowe usługi kadrowe
w szczególności w zakresie

  • rozliczenia wynagrodzeń
  • kwestii podatkowych
  • zgłoszenia do ubezpieczenia
  • wniosku o Kindergeld

W dziale German-Polish Business odpowiadamy na pytania Klientów w zakresie współpracy gospodarczej pomiędzy Polską a Niemcami. Pomagamy przedsiębiorcom w rozpoznaniu niszy na rynku niemieckim, założeniu działalności czy pozyskaniu dodatkowego finansowania.

więcej

Masz spółkę w Niemczech
zajmiemy się formalnościami za Ciebie

  • wypełnimy za Ciebie wszystkie formularze zgłoszeniowe i rejestracyjne
  • poprowadzimy za Ciebie księgowość Twojej spółki w Niemczech

Outsourcing księgowości polegający na przekazaniu zadań związanych z prowadzeniem rachunkowości pozwala na uzyskanie kontroli nad finansami firmy, a co za tym idzie, możliwości racjonalnego planowania finansów oraz optymalizację kosztów związanych z tymi procesami.

więcej

Aktualności

11 February 2018

Metoda podzielonej płatności (split payment) w podatku VAT

Nowe obowiązki w zakresie podzielonej płatności mają obowiązywać od 1 lipca 2018 r.

12 October 2017

Prawo UE – prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku zawarcia umowy zawieranej na odległosć lub umowy zawieranej poza lokalem przedsiębiorstwa na gruncie Dyrektywy Unii Europejskiej 2011/83

Obecnie coraz wyraźniej dostrzegalna jest tendencja, wskazująca na wyjątkowo częste zawiązywanie umów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.